بانكه استوانه بزرگ

تومان220،000

1000 عدد در انبار