بانكه استوانه متوسط

تومان320،000

1000 عدد در انبار