بانكه سرامیك متوسط

تومان168،000

1000 عدد در انبار