ظرف برگی كشیده سرامیكی

تومان160،000

1000 عدد در انبار