بانكه بزرگ سرامیكی

تومان98،000

1000 عدد در انبار